Báo giá sàn gạch vân giả đá - Tốp 42 mẫu gạch đẹp hot nhất 2021

 Tổng hợp các mẫu gạch Granite vân giả đá đẹp và được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng. Tham khảo báo giá sàn gạch vân đá 2021.

Mẫu mã và giá thành sàn gạch vân đá

Dưới đây là 42 mẫu gạch vân đá cùng thông tin và gí thành sản phẩm

Mẫu gạch vân đá Y01


Thông tin sản phẩm:

 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 294.000đ

Mẫu gạch vân đá Y02


 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 255.000đ

Mẫu gạch vân đá Y03


 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 249.000đ

Mẫu gạch vân đá Y04


 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 295.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y05


 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 295.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y06


 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 259.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y07

 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 279.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y08


 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 255.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y09 • Kích thước gạch: 80x80cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 445.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y10


 • Kích thước gạch: 80x80cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 347.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y11


 • Kích thước gạch: 80x80cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 445.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y12


 • Kích thước gạch: 80x80cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 347.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y13

 • Kích thước gạch: 80x80cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 343.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y14


 • Kích thước gạch: 80x80cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 338.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y15


 • Kích thước gạch: 80x80cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 432.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y16


 • Kích thước gạch: 80x80cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 354.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y17

 • Kích thước gạch: 80x80cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 350.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y18

 • Kích thước gạch: 80x80cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 436.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y19


 • Kích thước gạch: 80x80cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 441.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y20


 • Kích thước gạch: 80x80cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 437.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y21


 • Kích thước gạch: 80x80cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 342.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y22


 • Kích thước gạch: 80x80cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 349.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y23


 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 347.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y24


 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 362.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y25


 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 263.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y26


 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 268.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y27

 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 272.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y28


 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 287.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y29


 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 289.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y30


 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2:308.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y31


 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2:264.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y32

 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2:314.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y33


 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2:269.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y34

 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2:261.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y35


 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2:286.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y36


 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 289.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y37


 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 289.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y38


 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 267.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y39

 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2:269.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y40


 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2:262.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y41


 • Kích thước gạch: 60x60cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 280.000đ

Mẫu gạch lát nền vân đá Y42


 • Kích thước gạch: 80x80cm
 • Loại gạch: Granite
 • Chức năng: Lát nền
 • Bề mặt: Nhẵn bóng
 • Họa tiết: Vân đá
 • Đơn giá m2: 353.000đ

Post a Comment

Previous Post Next Post